Triar centre

Urgències generals

Nivell I

Pacients
0

Nivell II

Pacients
3

Nivell III

Pacients
35

Nivell IV

Pacients Hores Minuts
12 6 18

Nivell V

Pacients Hores Minuts
5 0 0

Cirurgia

Nivell I

Pacients
0

Nivell II

Pacients
2

Nivell III

Pacients
11

Nivell IV

Pacients Hores Minuts
1 0 0

Nivell V

Pacients Hores Minuts
0 0 0

Traumatologia

Nivell I

Pacients
0

Nivell II

Pacients
0

Nivell III

Pacients
15

Nivell IV

Pacients Hores Minuts
3 4 5

Nivell V

Pacients Hores Minuts
1 0 0